Persondata politik​

MP dental laboratoriet håndterer løbende en række forskellige personoplysninger om PATIENTER / SUNDHEDSPERSONER / LEVERANDØRER​

PATIENTER:

I forbindelse med at MP dental laboratoriet fremstiller dentale produkter til en bestemt person, kan følgende informationer om dig (PATIENT) blive registreret i virksomheden:

  • ​Identifikationsoplysninger, herunder Navn, privatadresse, fødselsdag
  • ​Informationer om tandsæt, beskrivelse og aftryk / model / digitalt skan
  • ​Evt. Sundhedsinformationer som personale skal tage forbehold for (eks. smitsomme sygdomme)
  • ​Informationer om allergi hvis kendt
  • ​Informationer som kan være relevant i forbindelse med eventuelt tilskud fra det offentlige
  • ​Information om særlige forhold som er relevant i forhold til dentalt produkt som fremstilles
  • ​I situationer hvor der tages foto, som anvendes til at opnå så naturtro og æstetisk produkt som muligt, kan disse foto blive opbevaret i virksomheden.
  • ​Røntgenbilleder som modtages fra Sundhedsperson

Krav til opbevarings tid.

I henhold til lov om MEDICINSK UDSTYR er virksomheden forpligtet til at dokumentere grundlag for fremstilling af dentale produkter efter mål, i op til 10 år for ikke implantat baseret produkter, og i op til 15 år for implantat baserede produkter.

Videregivelse af oplysninger

I forbindelse med fremstilling af produkter, kan der være brug for at samarbejde med andre virksomheder. I disse situationer vil relevante oplysninger blive videre givet. MP dental laboratoriet har indført et ID-system for hver ordre, der kan herved ikke udpeges nogle persondata på patienten. Derved ligger samarbejdspartnere ikke inden med persondata på nogle af patienterne. Virksomheder er alle placeret i EU, og er underlagt krav i Persondataforordningen.

Virksomheden kan ligeledes videregive relevante oplysninger til Sundhedspersoner (tandlæge / klinisk tandtekniker / læger o.l) som informationer er relevant for, i forbindelse med fremstilling og tilpasning af produkt til dig.

Virksomheden kan, i tilfælde af krav fra Myndigheder (Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen o.l.) videre give oplysninger om fremstillede produkter, og person oplysninger som knytter sig til disse.

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Der sælges ikke oplysninger til 3. part, og videregives ikke oplysninger til personer eller virksomheder som ikke har en aktiv og relevant del i fremstilling af det aktuelle produkt.

Dine rettigheder

Har du fået fremstillet dentale produkter hos MP dental laboratoriet kan du bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.​

Sletning

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven, og krav i lovgivningen om medicinsk udstyr. Virksomheden har som udgangspunkt opstillet følgende regler for sletning af PATIENT relaterede person data:

Oplysninger slettes senest 10 år og 6 måneder efter afslutningen af fremstilling af ikke implantat baseret produkt, mens oplysninger vedrørende implantat baserede produkter slettes efter 15 år. (jf. Lovgivning om Medicinsk Udstyr).

I tilfælde af virksomheden lukker, skal du være opmærksom på, at virksomheden ikke er forpligtet til at gemme / opbevare person data, og alle data vil blive bortskaffet.

Sikkerhed

MP dental laboratoriet har som dataansvarlig pligt til at beskytte persondata, vi har i vores varetægt.​

Virksomheden har indført fast procedure for sikker opbevaring og bortskaffelse / sletning af data efter arkiverings tid er udløbet, og følger systematisk op på at disse retningslinjer følges.

Alle data som opbevares fysisk på papir, bliver i forbindelse med bortskaffelse makuleret, og bortskaffet således at de ikke er tilgængelige for andre.

Data som opbevares elektronisk, opbevares på en sådan måde at kun personer for hvem data er relevant, har adgang til disse, og der er opstillet procedure for IT-sikkerhed med personlig log in og kodeord på alle PC og andre IT medier hvor der ligger person data. Der er ligeledes faste procedure for bortskaffelse af IT udstyr som udskiftes, som sikre at der ikke ligger tilgængelige data på udstyr som bortskaffes.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om MP dental laboratoriets behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte virksomhedens Dataansvarlige: Merethe Petersen. På mail@mpdental.dk

Vi udarbejder i tæt samarbejde med tandlægerne alt inden for tandtekniske opgaver i høj kvalitet.

Hvem er vi?

Vi har fortsat med fokus på høj kvalitet i udførelse af arbejdet og valg af materialer. Der er i det daglig vægt på god service og dialog med vores kunder. 

Kontakt

Dagmarsgade 39

4100 Ringsted - rutevejledning

Tlf.: 57 67 02 13

E-mail: mail@mpdental.dk​

Man - Torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag: 08.00 - 14.00